Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Business support network dedicated to helping business owners achieve the dreams, aspirations and ambitions they have for their business. Provide support, help, advice, and guidance to help them steer through the treacle of everyday business life. Having a plan mapping routes to growth is central to our expertise.

Operate from Pembrokeshire to Carmarthen - always happy to have a no obligation chat with anyone actively involved in Business.
Rhif Cofrestru Cwmni
09610025
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Graham L Morgan
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Millfield Wealth Management Ltd, 23
Heol Y Deri
Cardiff
CF14 6YF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920001840
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown