Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
"We create.bespoke fragranced candles, home scents and cosmetic.products. Our home scents range tell the tales of the history and mysticism of wales"
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Ruth Hancock
Swydd y person cyswllt
Founder
Cyfeiriad

Cardiff Road
Caerphilly
CF83 1FP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07434856277
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu