Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We have industry-leading expertise in clothing customisation, including specialist knowledge in sublimation printing, screen printing, digital printing, vinyl printing and embroidery. So whether its embroidery or printing that’s required, we can help you from start to finish to bring your designs/ company logo alive through Embroidery, Vinyl & DTG making you feel proud of your garments and helping you get your business name seen and out there into the competitive world we live in.
Rhif Cofrestru Cwmni
11847677
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Karen Evans-Stone
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Heol Parc Mawr
Cross Hands Business Centre
Llanelli
SA14 6RE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01269844200
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Embroidery & Print
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Dilladau /tecstiliau /tecstiliau uwch

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu