Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A global technology company, with experience of delivering high-quality solutions and services for over a decade for top brands, startups & businesses globally.

High quality bespoke products:

We provide startups and enterprises with technology solutions, capabilities and resources to scale up and accelerate growth. With teams in UK and Asia we can deliver high-quality & cost-effective solutions, tailored to your individual budgets and timeframes.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Nadeeke Illeperuma
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 8 Crichton House
11-12 Mount Stuart Square
Cardiff
CF10 5EE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 713 855
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
contractau allanol

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
ymgynghori