Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We provide dramatic, one-page websites that act as a great calling card for your business, club, hobby or personal contact page.

It includes images, contact details, your social media connections and as much description of your goodness as you like!
Rhif Cofrestru Cwmni
9690756
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Andy Cragg
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Willow Walk
5
Cowbridge
CF71 7EE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01446793084
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
Meddalwedd a chymwysiadau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
gwasanaeth technegol
Meddalwedd
Cymwysiadau digidol creadigol
Datblygu gwefannau