Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Professional Dog Grooming Salon based in Wrexham. Offering a personalised one-on-one service in a relaxed, home based salon.
I have 10 years of professional dog grooming experience, as well as being Animal First Aid trained, with a Bachelor of Science Degree in Animal Behaviour and Welfare, Canine Handling qualifications and more! I have devoted my life to educating myself in all things dog, so you can rest assured your canine friend will be safe and well cared for while they are in my care.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
zoe burkhill
Swydd y person cyswllt
business owner
Cyfeiriad

9
Cheviot Close, Gwersyllt
Wrexham
LL11 4UN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07814552104
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Canine Styles
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Gofal anifeiliaid/anifeiliaid anwes