Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Darparu Opsiynau Cyllid a Phrydlesu i Fusnesau. Gall Capital Options gynorthwyo gydag offer a chyllid busnes ar gyfer unrhyw ddefnydd busnes heb unrhyw derfyn uchaf ar swm y cyllid.
Mae gan y Cyfarwyddwyr Capital Options dros 30 mlynedd o brofiad o fewn y diwydiant cyllid ac fe’i sefydlwyd i gynnig datrysiadau prydlesu ac ail-ariannu wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer eich busnes, gan bontio’r bwlch rhyngoch chi a’r banciau a’r cwmnïau cyllid pellaf. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan yn www.capitaloptions.co.uk
Rhif Cofrestru Cwmni
06071810
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Garan Eccleston
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Capital House
Groesffordd
St. Asaph
LL17 0UN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0333 939 8405
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol