Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Innovation & passion through app design.

Cardiff App Developers is a forward-thinking app development company with over 13 years of experience for design agencies and businesses in the UK. Expert app development since 2008. Here at CAD, we specialise in mobile applications with streamlined, easy-to-use user interfaces that have featured throughout the app store charts worldwide. We can bring your ideas to life or give life to an already existing product.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Nadeeke Illeperuma
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 8 Crichton House
11-12 Mount Stuart Square
Cardiff
CF10 5EE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 713 855
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Meddalwedd

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth