Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A specialist design and development company for medical device prototyping. From first concept to full working prototypes ready for upscaling to commercial production, Cardiff Healthcare Innovation (CHI) offers innovative solutions to novel ideas and inventions. Protecting your intellectual property and helping you to realise proof of concept for commercially viable products, CHI uses mechanical and electronic prototyping methods to develop your projects. Working closely with regulatory experts, clinicians and engineers we aim to progress your inventions to the point of commercialisation.
Rhif Cofrestru Cwmni
11430113
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Martin Stuart
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

19
Park Crescent, Whitchurch
Cardiff
CF14 7AQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07746706310
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector
Gwyddorau Bywyd
Is-sectorau / Adrannau
Tech. Fedd. - Technolegau Cymorth
Tech. Fedd. - Diagnostig/gwasanaethau/dyfeisiadau