Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Domestic & Commercial plumbing & heating contractors.
Specialising in public health and sanitaryware fit outs
Rhif Cofrestru Cwmni
Cardiff Mechanical Services Ltd
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Lee Jenkins
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

10
Fielding Close, Llanrumney
Cardiff
CF3 5NE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447379351982
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith trydanol, plymio a gwaith gosod adeiladu eraill