Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
RYA Training Centre
Watersports training
Watersports Recreation
Watersports equipment hire
Marine training

Kayaking
Sailing
Windsurfing
Paddle-boarding
Power-boating
Rhif Cofrestru Cwmni
Cardigan Bay Watersports
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Crawford Mcleary
Swydd y person cyswllt
Centre Manager
Cyfeiriad

Sandy Slip
Glanmor Terrace
New Quay
SA45 9PS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01545561257
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Elusen

Morol

Math o Sector
Morol
Is-sectorau / Adrannau
Twristiaeth a hamdden