Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Design, production and publishing of quality greeting cards, souvenirs and gifts.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Phil Randall
Swydd y person cyswllt
owner
Cyfeiriad

Greenmeadow Drive
8
Caldicot
NP26 3AW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07713733470
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Cyhoeddi
Argraffau