Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Tîm o Arweinwyr Technoleg, a Datblygwyr Gwe a all eich helpu i lywio datblygiad meddalwedd.
Wedi ein lleoli yng Ngogledd Cymru, rydym yn cynnig Arweinyddiaeth Dechnegol a thîm datblygu ar gontract allanol i fusnesau ledled y DU.
Gadewch inni ddangos y ffordd i chi.
Rhif Cofrestru Cwmni
10042140
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Ynys Môn

Enw cyswllt
Edward Aslin
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Menai Science Park
Gaerwen
Ynys Mon
LL606AG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01248719286
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
Meddalwedd a chymwysiadau