Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A full-service content marketing strategy and content production agency. Helping universities and colleges reach and engage their audience through valuable, relevant and consistent content.

Expert video production, podcast production, photography, content strategy, social media strategy and training.
Rhif Cofrestru Cwmni
12034305
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Stephen Cleary
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Britannia House, Caerphilly Business Park
Carnival Content Ltd
Caerphilly
CF83 3GG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02922 529 808
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffilmiau, fideo a rhaglenni
Gwaith ffotograffig
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
Gwaith recordio sain a chyhoeddi cerddoriaeth