Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Carynwen yn fusnes bach sy’n arbenigo yn y cysylltiad personol gan ddarparu gwasanaeth Cymraeg a/neu Saesneg.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Emma-Jane Purnell
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Station Road
Nantgaredig
Carmarthen
SA32 7LQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07971 888893
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Retail