Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Dillad Argraffedig a Brodwaith
Dillad gwaith
Gwisg
Dyblygu Allweddol
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Jenny Vaughan
Swydd y person cyswllt
Business owner
Cyfeiriad

Castle Printwear, Unit 5
Brunel Quay, Neyland
Milford Haven
SA73 1PY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01646450880
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol