Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Pob agwedd ar Iechyd, Diogelwch a Gwasanaeth System Awyru gan gynnwys, Dampwyr Tân, Glanhau Dwfn Ductwork, glanhau darnau coginio. Gosod, gwasanaeth a chynnal a chadw.
Rhif Cofrestru Cwmni
09424738
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
roger lindon
Swydd y person cyswllt
principal engineer
Cyfeiriad

Cater Clean, Gymtec House
Whincup Avenue
Knaresborough
HG5 0JH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0121 354 1938
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gweithrediad Cyfleuster
Gweithrediadau eraill
service, maintenance, installation and repair
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Glanhau

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
roger Lindon
Swydd y person cyswllt
Principle Engineer
Cyfeiriad

20
Fishermans Way, Maritime Quarter
Swansea
SA1 1SU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07306 277444
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
service, installation maintenance
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Busnes a gynorthwyir neu Raglen Gyflogaeth a Gynorthwyir

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Peirianneg