Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Arbenigwyr i dynnu insiwleiddio waliau ceudod diffygiol
Rhif Cofrestru Cwmni
11403545
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Cyfeiriad

Alfred Street
2
Neath
SA11 1EF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01639 790426
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Cyfeiriad

Alfred Street
2
Neath
SA11 1EF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01639 790426
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu