Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Organic spirits producer.
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
John Savage-Onstwedder
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Ffostrasol
Llandysul
SA44 5JY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07483332080
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Bwyd a Diod

Math o Sector
Bwyd a Diod