Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
CBOF Group provide office design, fit out and refurbishment services to businesses throughout South Wales and South West England. An office shouldn’t just be a place to work. It should be a place to think, create and stimulate.
Rhif Cofrestru Cwmni
09303991
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Lewis Rossitter
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 1, Charnwood Park
Clos Marion
Cardiff
CF10 4LJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 451 059
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Dylunio a ffasiwn dylunwyr