Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We offer a cost effective solution for your Electrical and Air Conditioning needs.
Rhif Cofrestru Cwmni
08963457
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Kevin Jones
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Min Y Graig
Garnfoel Penygroes
Llanelli
SA14 7PS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07772336104
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Celsius Installations
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Electrical installation