Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A local South Wales based consulting business. Our services are varied ranging from assisting companies to obtain ISO 9001 / 14001 / 45001, along with CHAS, Constructionline and similar industry accreditations, to supporting large scale projects with designated on-site safety support services or providing Technical Solutions for a range of Industrial Cleaning tasks.
Rhif Cofrestru Cwmni
10619708
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Scott Wharton
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Falconwood Drive
11
Cardiff
CF5 4SE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0777 185 89 89
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori amgylcheddol
Olew a Nwy
arbenigwyr trin dŵr ac elifion ar gyfer systemau dŵr diwydiannol

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Scott Wharton
Swydd y person cyswllt
Manager
Cyfeiriad

11 Falconwood Drive
Cardiff
Cardiff
CF5 4SE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447771858989
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
CH Environmental Services Limited
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Olew a Nwy