Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Helping support business export
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Sarah
Swydd y person cyswllt
Clifford
Cyfeiriad

Chambers Wales
St. Fagans Close
Cardiff
CF5 3AZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07931905911
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol