Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Helpu busnesau bach a chanolig ac aelwydydd gyda chymorth gweinyddol, rheoli cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy!
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Charly Cope
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

26
Cwrt Lafant, Llansamlet
Swansea
SA7 9WR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07717377223
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gweinyddol