Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Suppliers of outdoor clothing, footwear and accessories for men, women and children. We have everything you need from waterproof jackets, smocks, work trousers, walking boots, tweed bags and so much more.
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Bethan Bithell
Swydd y person cyswllt
Proprietor
Cyfeiriad

Cherry Tree Country Clothing, Unit 11a
Lon Parcwr Industrial Estate
Ruthin
LL15 1NJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01978 437029
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Offer chwaraeon ac awyr agored