Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Helpu busnesau gyda phob agwedd ar gymorth gweinyddol a llawer mwy.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Sarah Hubbard
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Bryn Derwen
Llanbedr
LL45 2PA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07778763522
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Finance and Administration
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gweinyddol