Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Chris Evans Plumbing and Heating is a family run OFTEC registered heating company based in Wales, providing all your plumbing and heating needs.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Chris Evans
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Wesley Street
Havenlea
Welshpool
SY21 0RX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07967 760524
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl