Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Ideal for Christmas party entertainment and available to perform at weddings.

We are an upbeat, versatile, international party/function band. We have a vast repertoire of over 500 songs, covering Pop, Rock, Country, Reggae and most things in between.

We are now taking bookings for Christmas Parties and Shows.

See our listing at https://www.entertainersworldwide.com/it-takes-2-profile-100419
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Take 2 Bookings
Swydd y person cyswllt
Entertainment Booking
Cyfeiriad

20a
Woodland Road, Y Creunant, Castell-nedd
Neath
SA10 8RG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
03000 206 2003000
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol