Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Official online retailer for Invicta Watches in the UK
Rhif Cofrestru Cwmni
15183924
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Quentin Lees
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Yr Hen Ysgubor
Sarnau
Llandysul
SA44 6QR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07895466899
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Ffasiwn a atodion gwisgoedd