Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Cinderella Caerdydd yn gwmni glanhau masnachol. Gyda dros 15 mlynedd o brofiad rydym yn cynnig gwasanaeth glanhau o’r safon uchaf i fusnesau yng Nghaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl, Casnewydd a’r cyffiniau. Ffoniwch ni heddiw i gael dyfynbris am ddim.
Rhif Cofrestru Cwmni
CINDERELLA CARDIFF LIMITED
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Pen-y-bont ar Ogwr

Enw cyswllt
Rita JUODEIKAITE
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

34
Brynheulog, Brynmenyn
Bridgend
CF32 9HP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07455 994 617
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol