Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Limestone & Black Basalt Paving Products. Basalt Setts, Cobbles, Kerbs, Slabs, Tiles and Any Hard Landscaping Products. Hand-Cavred Products Such As Fireplaces, Stone Sinks, Mosaics, Urns, Birdbaths & Any Related Products.
Rhif Cofrestru Cwmni
12425241
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Abdulkareem Klisharo
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

138
Pearl Street
Cardiff
CF24 1PN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07504255457
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol
Trefniant Cydfuddiannol

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu