Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Architecture and conservation
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Caroline James
Swydd y person cyswllt
Chartered Architect & Built Heritage Consultant
Cyfeiriad

Hermon
2 Lower Portland
Glogue
SA36 0DX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07977 056404
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Proffesiynol
Gwasanaethau Pensaernïol
Rheolwyr Adeiladu/Asiantwyr
Rheoli Cyfleusterau
Iechyd a Diogelwch/CDM
Tir fesurwyr