Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
I am a qualified domestic energy assessor (we produce domestic energy performance certificates!) and I am also a qualified legionella risk assessor and independent inventory clerk; I provide landlords and agents with an unbiased, independent inventory, midterm visits and check out reports
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Claire L Grundy
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

New Bungalow
Adwy Lane, Coedpoeth
Wrexham
LL11 3LB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07751 695 090
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol