Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Cardiff City Licensed Private Hire - Long distance taxi and airport transfer specialists
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Sarah Fish
Swydd y person cyswllt
Owner trading as: A Class Drivers
Cyfeiriad

The Gate Arts & Community Centre
Keppoch Street
Cardiff
CF24 3JW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07752001686
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth