Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Clayton Hotel Cardiff is a 4-star hotel located in the heart of Cardiff city at the bottom of St. Mary’s Street. Location is everything at Clayton Hotel Cardiff, with the train and bus stations only a stone’s throw away and the city’s famous Principality Stadium only a short walk. Clayton Hotel is Cardiff’s largest hotel boasting 216 bedrooms, 7 modern meeting and conference rooms all with natural daylight and À la carte restaurant and bar, all with beautiful panoramic views of the capital city.
Rhif Cofrestru Cwmni
Hotel
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Clare Evans
Swydd y person cyswllt
HR Manager
Cyfeiriad

Clayton Hotel
St. Mary Street
Cardiff
CF10 1GD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920668866
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gwesty