Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Cleaner Care Ltd was established in 2005 and we have grown to become one of the most respected and successful contract cleaning companies
in North Wales.

With a ever growing team of more than fifty specialist cleaners we are able to provide a service that meets your exact needs and demands for all of your Commercial and Holiday Homes cleaning requirements
Rhif Cofrestru Cwmni
5471880
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Denise Lardner
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Riverside Business Park
6 Connaught House
Conwy
LL32 8UB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492 592639
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Glanhau