Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Arbenigwyr Tynnu Canclwm Japan Wedi'u Lleoli Yng Nghanol Cwm Tawe.
Rhif Cofrestru Cwmni
10353851
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
James Stevenson
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

49
Gwyn Street, Pontardawe
Swansea
SA8 3AL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0800 634 9275
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Invasive Weed Removal
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori amgylcheddol