Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We're a technology driven electric vehicle charge point infrastructure company and advocates of the Open Charge Point Protocol (OCPP). Our solutions allow clients total flexibility, choice and control over who installs and supplies their charge point estates, unlike closed network competitors.

The Clenergy EV app enables electric vehicle drivers access to a growing network of charge points, enabling them to continue on their journey with complete visibility of costs in one application and makes use of one card to pay for charge via contactless RFID.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Pen-y-bont ar Ogwr

Enw cyswllt
Michael Nixon
Swydd y person cyswllt
Marketing and PR Manager
Cyfeiriad

Clenergy EV
Sony Pencoed Technology Park
Bridgend
CF35 5HZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
03330129095
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd