Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
the Conveyancing Team are an experienced, friendly and low cost team of conveyancing solicitors situated throughout both Wales and England. Our conveyancers offer a competitive price and fast turnaround online service, whether you are buyin, selling or both buying and selling a property you can get your competitive quote in less than 30 seconds at www.theconveyancingteam.co.uk
Rhif Cofrestru Cwmni
13985346
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Wayne Davies
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

15 Neptune Court
Vanguard
Cardiff
CF24 5PJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
077760557485
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Eiddo