Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Climb Wales is an outdoor activity provider with firm roots in climbing and mountaineering. We offer rock climbing and mountaineering courses in Snowdonia (North Wales) and the surrounding areas, guided walks, scrambles and climbs, and a number of other outdoor activities such as coasteering and mine exploration.

At the heart of our company are two primary directives:

To provide memorable experiences which change lives
To preserve and maintain the outdoor environment
Rhif Cofrestru Cwmni
13827003
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Glyn Davidson
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

The Arterium Hub, 20
Madoc Street
Llandudno
LL30 2TL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07360228773
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth