Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Psychology, Psychotherapy, hypnotherapy and physical therapies
Weight management via behavioural change, Irritable Bowel syndrome (IBS) therapies, anxiety and panic therapies, PTSD therapies, pain management
EMDR, Hypnotherapy, Psychology, Acupuncture, Psychotherapy
Mental and Emotional Health, as well as physical therapies
Fat cell destruction, injectables, cavitation, fat freeze, cellulite reduction, and much more
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Dr. Marc Johnson
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Rowleys Drive
Deeside Enterprise Centre
Deeside
CH5 1PP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01244 940911 or 07428 357193
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
meddyginiaeth gyflenwol

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Health