Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We're a home improvement company based in Clwyd.

We cover all aspects of plastering, tiling, flooring, damp proofing and building renovations.
Rhif Cofrestru Cwmni
Clwyd Home Improvements
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
kane hughes
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Bethel Chapel
Gronant hill
gronant
LL19 9sr
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07587172930
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu