Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn bodoli er mwyn helpu cymunedau yng Nghymru trwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi clybiau all ysgol sydd o safon, yn rhesymol ac yn hygyrch.
Rhif Cofrestru Cwmni
4296436
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
Swydd y person cyswllt
Other
Cyfeiriad

Station Road, Llanishen
Bridge House
Cardiff
CF14 5UW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
029 2074 1000
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Health