Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Information Security Consultancy, specialising in implementation of ISO27001 - the International Standard for Information Security, and transistion to the new version, ISO27001:2022.
Also assistance with derivations of the standard, TISAX for Automotive Supply Chain and Gambling Commision Audits
Rhif Cofrestru Cwmni
02854838
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Steve John
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

The Ridgeway
Coastal Breeze
Saundersfoot
SA69 9JY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07971575442
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Ymgynghori
Gwasanaethau Gwybodaeth

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
diogelwch
Meddalwedd
diogelwch

Amddiffyn a Diogelwch

Math o Sector
Amddiffyn a Diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau diogelwch