Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Complete website set up and design, usability, SEO, on-line marketing and advertising through Google Ads, Bing Ads, Facebook and more. We offer domain registration, hosting and technical support. We want to try and help any new businesses get started by keeping costs down and giving them the best opportunity with our fully optimised websites. We are here to help, advise & guide our clients with everything on the web to help them grow on-line.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Andy
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Heol Y Wylan
Plum Tree Cottage
Cardigan
SA43 2HE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07798711130
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Meddalwedd
Datblygu gwefannau