Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Sustainably foraged seaweeds, pressed and dried, then digitised and printed and sold as fine art prints.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Noelle Pollington
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Byfield
Dinas Cross
Newport
SA42 0UY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07529 221199
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft