Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
International industrial technology business providing specialist pipeline cleaning and inspection services
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Janet Sandford
Swydd y person cyswllt
HR Manager
Cyfeiriad

Aviation Park
Flint Road
Chester
CH4 0GZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01244531765
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd