Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Common Sense Safety Solutions has over 15 years experience in the field of Occupational Health, Safety and Environmental Management and along with his team continue to help clients across the UK with their Health and Safety compliance and Health and Safety training.
Rhif Cofrestru Cwmni
7433899
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Nigel White
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

C S Safety Solutions, Unit 6, Glendale Avenue
Sandycroft Industrial Estate, Sandycroft
Deeside
CH5 2QP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01244 535705
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Dysgu seiliedig ar waith