Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Two Way Radio Hire.
Sound System Hire
Lighting System Hire
2 Way Radio Sales
Audio Visual Installation

We provide a range of event solutions to not only events but also to businesses and commercial clients to cover everything from conferences to music events and shows or exhibitions to public open days.
We are also a Motorola Solutions Silver Partner, showing our extensive knowledge and sales experience in Motorola walkie talkies. We're proud to be one of only a handful of companies in Wales to achieve this status.
Rhif Cofrestru Cwmni
10023101
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Callum Goldthorpe
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

High Street
44
Narberth
SA67 7AS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01834 889 180
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Digwyddiadau

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Callum Goldthorpe
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 66
Honeyborough Industrial Estate, Neyland
Milford Haven
SA73 1SE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01834889180
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Digwyddiadau