Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Find smart ways to cut your cost of living, finances and insurance online.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Customer
Swydd y person cyswllt
Support
Cyfeiriad

Axis 3
Mallard Way
Swansea
SA7 0AJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
08000 10 60 25
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Modurol